Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Současnost

 

Posláním naší pětitřídní mateřské školy s kapacitou 135 dětí je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání a výchovu s důrazem na integrované vzdělávání a vědomím, že vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte -  po stránce fyzické, psychické i sociální.

Důležitým úkolem je  rozvoj  učení i poznání, které ovlivňují  postoje i hodnoty dítěte.

Naše třídy:

Sluníčka -  pro děti 3-4 roky. Běžná smíšená třída zaměřená  na enviromentální výchovu a pohybové aktivity děti 

Včeličky - pro děti 2-3 roky. Adaptační třída zaměřená na postupné získávání dovedností a návyků, potřebných k rozvíjení dalších stránek osobnosti dítěte.

Broučci - pro dětí 3,5-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální  výchovu a pohybové aktivity.

Motýlci - pro děti 3-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální výchovu a pohybové aktivity.

Rybičky - pro děti 4-7 let. Rošířená výuka anglického jazyka, enviromentální výchova, polytechnické aktivity. Třída je určena pro starší děti bez výrazných logopedických vad.

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.