Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Současnost

 

 

 

 

                                             Začíná rok oslav MŠ Luh I.

 

Na vědomost dáváme, že my, všechny zaměstnankyně MŠ Luh I., budeme po celý  kolní rok 2017/2018 slavit. A máme co – je to přesně 50.let od doby, kdy byla poprvé otevřena tato budova jako jesle a školka. A proto jsme se rozhodly, že toto velké výročí oslavíme několika způsoby: 1) s dětmi a rodiči, 2) s dětmi, rodiči, všemi školkami, se zřizovatelem, 3) s dětmi, rodiči, se zřizovatelem, bývalými tetami z jeslí a s učitelkami, provozními zaměstnankyněmi školky, se zástupci spolupracujících škol a institucí.

První oslavou byl nový podzimní rituál – „Lucerničková slavnost“ s uspáváním broučků. Protože počasí bylo všelijaké a nepřálo v prvním termínu  k pobytu na školní zahradě, uskutečnila se tato tradice ve čtvrtek 2.listopadu. Předcházelo tomu motivační seznámení dětí s životem broučků a různých druhů  hmyzu v době podzimu, jak se musí zazimovat, aby mohli zase na jaře vyletět a být užiteční. Použity byly krátké texty z knihy „Broučci“ od J. Karafiáta, nácvik nové ukolébavky, vytvoření lucerniček z přinesených skleniček např. ubrouskovou technikou, vykreslení omalovánek, vytvoření broučků z papíru a skořápek ořechů, a na závěr uložení do „postýlky“. A pak přišel ten důležitý den D a hodina H. Ve čtvrtek 2. listopadu v 15.00 hod se vydal průvod dětí a rodičů uličkami sídliště Luh I. s rozsvícenými lucerničkami a za zpěvu písniček o podzimu. Průvod došel k bráně na školní zahradu, která byla vyzdobena lampionky. Následovalo uspávání broučků za společného zpěvu ukolébavky dětmi s kytarovým doprovodem šikovného tatínka. Poté byly připraveny čtyři stanoviště pro plnění úkolů, za které děti získaly věcnou upomínku a na závěr také vynikající koláč za vynikající výkon. A protože už zima a chlad se otřely do rukou i tvářiček, paní učitelky pohostily návštěvníky dobrým citronovým čajem. Slavnost se vydařila. Děti i rodiče byly spokojeni a s nimi všechny paní učitelky, kuchařky i uklízečky. Za  paní ředitelku Mgr. L.Navrátilovou a ekonomku O. Kulíškovou děkuji všem za přízeň a podporu a už teď se těšíme na další společnou akci.

                                                                 Diblíková Lenka, učitelka třídy „Broučci“

 

 

 

 

 

 

Posláním naší mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání a výchovu s důrazem na integrované vzdělávání a vědomím, že vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte -  po stránce fyzické, psychické i sociální.

Důležitým úkolem je  rozvoj  učení i poznání, které ovlivňují  postoje i hodnoty dítěte.Mateřská škola přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o dítě a vytváří předpoklady jeho dalšího vzdělávání.

 

 

Filozofií mateřské školy je

 

 

 •  Doplňovaní a rozšiřování výchovy započaté v rodině a uskutečňování všestranného a harmonického  rozvoje dítěte z hlediska zdraví tělesného, duševního a společenského.
 • Zprostředkovávání životních zkušenosti na základě individuálních potřeb a zájmů jednotlivých dětí, v přívětivém a radostném prostředí, s ohledem na tradice mateřské školy.

 

 

 

Základní strategií školy je

 

 

 • Rozvíjení vybudovaného image školy
 • Udržování tradic mateřské školy.
 • Zlepšování psychosociálních podmínek v oblasti personální i výchovně vzdělávací.
 • Podpora zdravého životního stylu (stravování, pohybové aktivit, výchova ke zdravému životnímu stylu).
 • Působení v oblasti environmentálních aktivit.
 • Podpora vzdělávání v jazykové oblasti (angličtina).
 • Rozvoj komunikačních dovedností dítěte nabízíme logopedickou péči pro děti před nástupem do ZŠ.
 • Podpora kontaktů s dalšími institucemi.
 • Sledování úspěšnosti dětí po nástupu školní docházky.
 • Zvyšování spoluúčasti rodiny na chodu školy.
 • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 
 

Aktuálně


 Vzdělávání posledním roce předškolního vzdělávání před  začátkem školní docházky

Zápisy z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky  třídy Sluníček ze dne  14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Včeliček ze dne 7.9. 2017

Zápis z třídní schůzky  třídy Broučků 14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Motýlků ze dne 12.9. 2017

 Zápis z třídní schůzky třídy Rybiček ze dne 14.9. 2017

Dokumenty

Zprávy o činnosti školy

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.