Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Současnost

ŠKOLKA V LUHU  SLAVILA

V pátek 11. května byly prostory školky vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí, dospělí připraveni, děti natěšeny. A proč? Protože se blížila největší oslava k 50.výročí otevření MŠ Luh I., na kterou se mnozí těšili, jiní byli zvědavi. Vše se mělo odehrávat na zahradě MŠ, vše bylo připraveno, a proto ani bouřka, ani silný liják oslavu nemohl překazit. Rodiče, schovaní pod třemi velkými stany nebo pod svými deštníky, sledovali zahajovací slavnostní  symbolický přípitek paní ředitelky Mgr. Lenky Navrátilové a gratulace od vedoucí odboru školství Mgr. A. Frňkové, ředitele ZŠ Luh II. Mgr.P.Kořenka,P. Hrtáně a Bc. Marie Navrátilové, předcházející ředitelky této školky. Moderování, stany a ozvučení zajistil ředitel Alceda Vsetín Pavel Bartoň.

Krátké taneční vystoupení si připravily děti ze třídy „Motýlků" pod vedením učitelek Zlatky a Danušky. Následovalo slavnostní „Pasování na školáky" předškolních dětí ze třídy „Motýlků", „Broučků" a „Rybiček" pod taktovkou paní ředitelky, od které každý z nich obdržel dárkovou tašku s překvapením.

Protože se citelně ochladilo, využili rádi pozvaní hosté, rodiče s dětmi i bývalé zaměstnankyně prohlídku všech prostor a místností školky, kde pro ně bylo připraveno pohoštění i nápoje. A ty, které zde za těch mnoho let, v určitých časových úsecích pracovaly, se setkaly u krásně vyzdobeného stolu a obdržely almanach školky s dárkem. Nad prohlížením fotografií i z dob dávno minulých si společně zavzpomínaly a povykládaly.

Na závěr  přišel všechny přítomné pozdravit starosta města Vsetín Mgr. Ing. Jiří Růžička  s místostarostkyní Mgr. Simonou Hlaváčovou.

I přes nepřízeň počasí se oslava moc a moc vydařila. Děkujeme všem, kteří se o to přičinili a také sponzorům za štědré dary a skvělou spolupráci. Za 10 let vás všechny opět pozveme.

za kolektiv MŠ Luh I. Diblíková Lenka, uč.

 

Už to frčí, už se to rozjíždí.......

Na podzim loňského roku seznámila naše školka rodiče, město Vsetín a širokou veřejnost s blížícími se oslavami k jejímu prvnímu otevření. ANO, už je to opravdu 50. let, kdy do třech tříd MŠ Luh I. vstoupily první děti a učily je šikovné a mladé paní učitelky, a ve dvou odděleních jesliček zase moc hodné tety. A také naše školka oznámila, že začíná školní rok plný oslav. V pondělí 23. dubna 2018 nastal velký den pro všechny děti současné, ale také ty, které jsou již na základní škole - začala totiž týdenní výstava výtvarných prací a pracovních výrobků, různých druhů technik a námětů formou vernisáže ve výstavní síni na Maštaliskách. Tímto bychom chtěly my, zaměstnankyně MŠ, poděkovat městu Vsetín a vedení Maštalisek za propůjčení tak krásných a důstojných prostor. Hosty uvítala paní ředitelka s přáním, aby ve školkách byly spokojené nejen děti a jejich rodiče, ale i paní učitelky a provozní zaměstnankyně. Krátkým vystoupením dětí ze třídy „Broučků", které zpříjemnily atmosféru, začala zábava -  všichni rodiče, hosté z radnice, pozvané paní ředitelky dalších školek a hlavně děti mohli začít ochutnávat dobrůtky z rautu a prohlížet si krásné obrázky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili - bylo to příjemné odpoledne strávené s příjemnými lidmi. A již nyní se těšíme na vás a na naši další školkovou akci k příležitosti jejího velkého výročí. Prozradíme jen, že se uskuteční v pátek 11. května. Podrobnosti uveřejníme na web.stránkách MŠ, ve Vsetínských novinách a web.stránkách města Vsetín.

 

Diblíková Lenka, uč. MŠ Luh I.

 

Začíná rok oslav MŠ Luh I.

Na vědomost dáváme, že my, všechny zaměstnankyně MŠ Luh I., budeme po celý  kolní rok 2017/2018 slavit. A máme co - je to přesně 50.let od doby, kdy byla poprvé otevřena tato budova jako jesle a školka. A proto jsme se rozhodly, že toto velké výročí oslavíme několika způsoby: 1) s dětmi a rodiči, 2) s dětmi, rodiči, všemi školkami, se zřizovatelem, 3) s dětmi, rodiči, se zřizovatelem, bývalými tetami z jeslí a s učitelkami, provozními zaměstnankyněmi školky, se zástupci spolupracujících škol a institucí.

První oslavou byl nový podzimní rituál - „Lucerničková slavnost" s uspáváním broučků. Protože počasí bylo všelijaké a nepřálo v prvním termínu  k pobytu na školní zahradě, uskutečnila se tato tradice ve čtvrtek 2.listopadu. Předcházelo tomu motivační seznámení dětí s životem broučků a různých druhů  hmyzu v době podzimu, jak se musí zazimovat, aby mohli zase na jaře vyletět a být užiteční. Použity byly krátké texty z knihy „Broučci" od J. Karafiáta, nácvik nové ukolébavky, vytvoření lucerniček z přinesených skleniček např. ubrouskovou technikou, vykreslení omalovánek, vytvoření broučků z papíru a skořápek ořechů, a na závěr uložení do „postýlky". A pak přišel ten důležitý den D a hodina H. Ve čtvrtek 2. listopadu v 15.00 hod se vydal průvod dětí a rodičů uličkami sídliště Luh I. s rozsvícenými lucerničkami a za zpěvu písniček o podzimu. Průvod došel k bráně na školní zahradu, která byla vyzdobena lampionky. Následovalo uspávání broučků za společného zpěvu ukolébavky dětmi s kytarovým doprovodem šikovného tatínka. Poté byly připraveny čtyři stanoviště pro plnění úkolů, za které děti získaly věcnou upomínku a na závěr také vynikající koláč za vynikající výkon. A protože už zima a chlad se otřely do rukou i tvářiček, paní učitelky pohostily návštěvníky dobrým citronovým čajem. Slavnost se vydařila. Děti i rodiče byly spokojeni a s nimi všechny paní učitelky, kuchařky i uklízečky. Za  paní ředitelku Mgr. L.Navrátilovou a ekonomku O. Kulíškovou děkuji všem za přízeň a podporu a už teď se těšíme na další společnou akci.

 

Diblíková Lenka, učitelka třídy „Broučci"

 

Posláním naší mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání a výchovu s důrazem na integrované vzdělávání a vědomím, že vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte -  po stránce fyzické, psychické i sociální.

Důležitým úkolem je  rozvoj  učení i poznání, které ovlivňují  postoje i hodnoty dítěte.

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.