Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Sluníčka

 

 Motto třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými"

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

Charakteristika třídy:

 

V letošním roce je zapsáno v naší třídě celkem 24 dětí ve věku 3-4 let.

 

Důraz je kladen na sebeobslužné činnosti a umění hrát si s kamarády. Prostřednictvím různých plánovaných činností probíhá vzdělávání ve všech oblastech (hudební, pohybová, výtvarná, pracovní, předčtenářská, předmatematická atd.)

 

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností zejména v mluveném projevu, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. 

 

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

© 2012 NOWONET media, s.r.o.