Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Sluníčka

SluníčkaTřídu Sluníčka navštěvují dvou až tříleté děti.  Protože převažuje skupina mladších dětí, snažíme se vypracovávat své cíle a plány s ohledem na tyto mladší děti. Pro starší děti připravujeme takové činnosti, které zvládnou samostatně, přiměřeně jejich věku a individuálnímu vývoji.


Vzhledem k tomu, že naše třída „Malých sluníček" je vstupní branou nejmenších dětí do kolektivu, je pro nás velmi důležité a prioritní, aby děti zažívaly pocit klidu, jistoty a bezpečí.


Zejména malé děti mají potřebu se pomazlit, pochovat a zahřát, aby bylo možné s nimi dál rozvíjet v pozitivním směru jejich dovednosti, vytvářet nové návyky v prostředí MŠ, které je pro ně úplně nové.


Klademe proto váhu na citlivý individuální přístup ke každému dítěti, dáváme dětem prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a nápadů. Snažíme se společně s dětmi řešit vzniklé pozitivní i negativní situace, což jsou důležité stupínky v dětském vývoji, protože je to učí spravedlnosti a posiluje jejich jistotu v jednání.


Vytvářením harmonického prostředí dodáváme dětem sebejistotu, děti se pak velice rády a spontánně zapojují do činností - rády zpívají, kreslí, malují, recitují a „pracují". A tím se vyvíjí.

 

Naslouchejte dětem srdcem - nejen sluchem.
Mnohdy nám ukazují cestu a chtějí nám říct něco, co my nevíme.
Nebudeme - li naslouchat, nedozvíme se, co nám chtějí předat ze svého srdíčka.
Je to láska.
Važme si čistoty dětských duší.
Naslouchejme a rozdávejme lásku.

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.