Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Včeličky

Včeličky

 

Do třídy Včeliček dochází 26 dětí a to 12 chlapců a 14 děvčátek ve věku 3-6 let.  

Většina dětí navštěvuje mateřskou školu již druhý rok. Pro nově příchozí děti jde o adaptační třídu, ve které si osvojují základní návyky při stolování, hygieně, oblékání, či hře. Děti z domova si postupně zvykají na prostředí třídy a nové kamarády, na pravidelné střídání činností v průběhu celého dne.

 

Ve Včeličkách se rozvíjíme kamarádské vztahy při hrách, učíme děti půjčovat si hračky, vzájemně se domlouvat, poprosit kamaráda o půjčení hračky, vyučujícím o pomoc při oblékání, při činnosti, s níž si ještě neumí poradit - výtvarné, pracovní a jiné činnosti během dne a samozřejmě za vše vždy kamarádovi i vyučujícím poděkovat.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při všech činnostech v průběhu celého dne - samy si nosí svačinu, pití ke stolečku, samy si nosí u oběda další jídlo na stoleček, po jídle si odnášejí tácek a hrníček, po obědě talíř, lžíci, sklenici, misku. Mladším dětem v případě potřeby pomohu vyučující.

 

Při výtvarných činnostech se děti učí si samostatně nachystat potřeby na kreslení, malování, stříhání, lepení, správnému držení pastelky, štětce, nůžek. Seznamují se s novými výtvarnými materiály a výtvarnými technikami.

Po všech činnostech jsou děti důsledně vedeny k úklidu výtvarných potřeb, hraček a knížek na své místo.

 

Při činnostech řízených vyučujícími se děti učí soustředit se delší dobu, která je však přiměřená jejich věku a zároveň se učí regulovat svůj vlastní projev s ohledem na ostatní děti.

 

Formou služeb - vybraných dětí, které se průběžně střídají, se dětí učí zodpovědnosti za svěřený úkol, - kontrolování úklidu oblečení ve skřínkách po pobytu venku, rozdávání lžic a pití u oběda, rozdávání pasty po obědě. 

 

Ve druhém pololetí už se děti takřka samostatně oblékají a obouvají (s menší dopomocí). Před spaním se samy vyvlékají a ukládají oblečení na židličku, samy se oblékají do pyžama, po spaní se učí skládat peřinku a pyžamo.

 

V průběhu dne dětem nabízíme činnosti, které vedou ke jejich celostnímu rozvoji. Snažíme se dbát o klidnou a pohodovou atmosféru. Děti si mohou samy vybírat hračku, činnost, rozhodují se, kde si budou hrát, ale zároveň sledujeme, aby v dané činnosti setrvaly přiměřenou dobu a neodbíhaly od ní. 

Vedeme děti k ochraně přírody - stromů, živočichů a zvířat, učíme je přírodu a vše co s ní souvisí chránit a pečovat o ni.

V rámci péče o zdraví navštěvujeme každoročně solnou jeskyni.

Společně s Vámi, rodiči konzultujeme adaptaci Vašich dětí a zapojení do kolektivu kamarádů. Spokojenost dětí a Vás rodičů je pro nás nejdůležitější, protože děti tráví v mateřské škole větší část dne. Milá, klidná a vstřícná atmosféra ve třídě je nejzákladnější podmínkou pro harmonický rozvoj dětí a jejich klidný a bezpečný pobyt v naší třídě.

Všechny činnosti a aktivity v průběhu celého školního roku vycházejí ze Školního vzdělávacího programu s názvem - Země je náš kamarád. Tento program je dále rozpracováván v jednotlivých třídách do Třídních vzdělávacích programů, do nichž máte možnost kdykoli nahlédnout.

 

 

DOPIS RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

 

 

 

Milá maminko a tatínku!

 

- NEROZMAZLUJTE MĚ. 

  Vím velmi dobře,že bych neměl dostat všechno, o co si řeknu. Jen vás zkouším.

 

- NEOPRAVUJTE MĚ, JESTLI MŮŽETE.

  Více si vezmu vaši připomínku k srdci, když ji řeknete tiše jenom mně.

 

- NEZESMĚŠNUJTE MĚ A NEMYSLETE SI, ŽE MOJE NEPATŘIČNÉ CHOVÁNÍ ZNAMENÁ, ŽE JSEM ŠPATNÝ.

  Vzbuzuje to u mě pocit méněcennosti

 

- NEROZČILUJTE SE, KDYŽ VÁM ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD.

  Nejste to vy, koho nemám rád, ale vaše moc nade mnou.

 

- NEVĚNUJTE PŘÍLIŠ POZORNOSTI MÉMU CHURAVĚNÍ.

  Někdy mi přináší pozornost, kterou potřebuju.

 

- NEBUDTE NEDŮSLEDNÍ. 

  To mě naprosto mate a ztrácím ve vás důvěru.

 

- NEŘÍKEJTE, ŽE MOJE OBAVY JSOU HLOUPÉ.

  Jsou pro mě skutečné a vy můžete udělat hodně, aby jste mě uklidnili, když se mě budete snažit pochopit

 

- NEMYSLETE SI, ŽE OMLUVIT SE MI JE POD VAŠI DŮSTOJNOST. 

  Vaše upřímná omluva ve mně vyvolává překvapivou náklonnost k vám

 

- NESROVNÁVEJTE MĚ S NIKÝM JINÝM.

  Mějte mě rádi takového, jaký jsem

 

- NEZAPOMENTE, ŽE NEMOHU USPĚT BEZ VELKÉHO POCHOPENÍ A LÁSKY.

  To vám ale vlastně nemusím říkat , že?

 

 

NENECHTE SE SVÝMI DĚTMI ŘÍDIT, ALE NECHTE JE, ABY BYLY SAMY SEBOU.

NEUČTE JE STRACHU, ALE DŮVĚŘE V SEBE A VE VLASTNÍ SÍLY.

DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU, VRÁTÍ SE VÁM LÁSKA.....

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.