Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Včeličky

VčeličkyDo třídy Včeliček dochází 27 dětí ve věku 3-5 let. Většina dětí k nám přichází ze třídy Sluníček, další - asi jedna třetina dětí přichází z domova.

 

Děti ze třídy Sluníček jsou již zadaptované na MŠ, mají osvojené základní návyky při stolování, hygieně, oblékání, hře. Děti z domova si postupně zvykají na prostředí třídy a nové kamarády, na pravidelné střídání činností v průběhu celého dne.

Ve Včeličkách se zaměřujeme na prohlubování osvojených návyků, rozvíjíme kamarádské vztahy při hrách, učíme děti půjčovat si hračky, vzájemně se domlouvat, poprosit kamaráda o půjčení hračky, p. učitelku o pomoc při oblékání, při činnosti, s níž si ještě neumí poradit - výtvarné, pracovní a jiné činnosti během dne a samozřejme za vše vždy kamarádovi i p. učitelce poděkovat.

 

Děti jsou vedeny k větší samostatnosti při všech činnostech v průběhu celého dne - samy si nosí svačinu, pití ke stolečku, samy si nosí u oběda další jídlo na stoleček, po jídle si odnášejí tácek a hrníček, po obědě talíř, lžíci,sklenici, misku.

Při výtvarných činnostech se učí samostatně si nachystat potřeby na kreslení, malování, stříhání, lepení, správnému držení pastelky, štětce, nůžek. Seznamují se s novými výtvarnými materiály a výtvarnými technikami.

 

Po všech činnostech jsou děti důsledně vedeny k úklidu výtvarných potřeb, hraček, knížek na své místo.

 

Při činnostech řízených učitelkou se učí soustředit se delší dobu / přiměřenou věku/, nevykřikovat a přihlásit se o slovo.

 

Formou služeb - vybraných dětí//které se průběžně střídají/ se dětí učí zodpovědnosti za svěřený úkol, - kontrolování úklidu oblečení ve skřínkách po pobytu venku, rozdávání lžic a pití u oběda, rozdávání pasty  po obědě. 

 

Ve druhém pololetí už se děti takřka samostatně oblékají a obouvají / s menší dopomocí/. Před spaním se samy vyvlékají a ukládají oblečení na židličku, samy se oblékají do pyžama, po spaní se učí skládat peřinku a pyžamo.

V průběhu dne dětem nabízíme činnosti, které rozvíjejí jejich kladné vlastnosti, snažíme se dbát o klidnou a pohodovou atmosféru. Děti si mohou samy vybírat hračku, činnost, rozhodují se,kde si budou hrát, ale zárověn sledujeme, aby v dané činnosti setrvaly přiměřenou dobu a neodbíhaly od ní. 

Vedeme děti k ochraně přírody - stromů, živočichů a zvířat, učíme je přírodu a vše co s ní souvisí chránit a pečovat o ni.

V rámci péče o zdraví navštěvujeme každoročně solnou jeskyni, v tomto roce 2017-2018  budeme navštěvovat  plaveckou školičku s Alcedem.

Společně s Vámi, rodiči konzultujeme adaptaci Vašich dětí a zapojení do kolektivu kamarádů. Spokojenost dětí a Vás rodičů je pro nás nejdůležitější, protože děti tráví v mateřské škole větší část dne. Milá, klidná a vstřícná atmosféra ve třídě je nejzákladnější podmínkou pro harmonický rozvoj dětí a jejich klidný a bezpečný pobyt v naší třídě.

 

Všechny činnosti a aktivity v průběhu celého školního roku vycházejí ze Školního vzdělávacího programu s názvem  -  Země je náš kamarád. Tento program je dále rozpracováván v jednotlivých třídách do Třídních vzdělávacích plánů, do nichž máte možnost kdykoli nahlédnout.

 

 

 

DOPIS RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

 

 

 

Milá maminko a tatínku!

 

- NEROZMAZLUJTE MĚ. 

  Vím velmi dobře,že bych neměl dostat všechno, o co si řeknu. Jen vás zkouším.

 

- NEOPRAVUJTE MĚ, JESTLI MŮŽETE.

  Více si vezmu vaši připomínku k srdci, když ji řeknete tiše jenom mně.

 

- NEZESMĚŠNUJTE MĚ A NEMYSLETE SI, ŽE MOJE NEPATŘIČNÉ CHOVÁNÍ ZNAMENÁ, ŽE JSEM ŠPATNÝ.

  Vzbuzuje to u mě pocit méněcennosti

 

- NEROZČILUJTE SE, KDYŽ VÁM ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD.

  Nejste to vy, koho nemám rád, ale vaše moc nade mnou.

 

- NEVĚNUJTE PŘÍLIŠ POZORNOSTI MÉMU CHURAVĚNÍ.

  Někdy mi přináší pozornost, kterou potřebuju.

 

- NEBUDTE NEDŮSLEDNÍ. 

  To mě naprosto mate a ztrácím ve vás důvěru.

 

- NEŘÍKEJTE, ŽE MOJE OBAVY JSOU HLOUPÉ.

  Jsou pro mě skutečné a vy můžete udělat hodně, aby jste mě uklidnili, když se mě budete snažit pochopit

 

- NEMYSLETE SI, ŽE OMLUVIT SE MI JE POD VAŠI DŮSTOJNOST. 

  Vaše upřímná omluva ve mně vyvolává překvapivou náklonnost k vám

 

- NESROVNÁVEJTE MĚ S NIKÝM JINÝM.

  Mějte mě rádi takového, jaký jsem

 

- NEZAPOMENTE, ŽE NEMOHU USPĚT BEZ VELKÉHO POCHOPENÍ A LÁSKY.

  To vám ale vlastně nemusím říkat , že?

 

 

NENECHTE SE SVÝMI DĚTMI ŘÍDIT, ALE NECHTE JE, ABY BYLY SAMY SEBOU.

NEUČTE JE STRACHU, ALE DŮVĚŘE V SEBE A VE VLASTNÍ SÍLY.

DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU, VRÁTÍ SE VÁM LÁSKA.....

 

 

 

 

 

 

Bylinková zahrádka - Včeličky

 

Práce na bylinkové zahrádce má velký význam pro výchovu dětí. Při spolupráci s paní učitelkou se děti učí jednotlivým činnostem spojených s údržbou zahrádky. 

Získávají kladný vztah k přírodě, poznávají jednotlivé děje, které se odehrávají v průběhu ročních období. Poznávají jednotlivé bylinky, jejich názvy, význam pro přírodu a zdraví člověka.

Při práci využíváme různé nářadí a potřeby - např. rýč, motyku, hrábě, kypřítka, kolečka a dětské konve na zalévání. Děti mají k dispozici nářadí určené pro ně. To znamená, že je menší a bezpečné a také lehce přenosné.

Změny na zahrádce, které přinášejí jednotlivá roční období s dětmi se zájmem pozorujeme. Po celý rok zahrádka vyžaduje svou péči. Na jaře, když se příroda probouzí, je potřeba připravit půdu. Rýčem a motykou hlínu nakypříme, vyplejeme plevel, upravíme hráběmi a můžeme sadit. Pro sadbu většinou používáme malé sazeničky, které jsme si předpěstovali ve třídě ze semínek. Malé sazeničky je třeba na zahrádce pravidelně zalévat, zvláště v suchém období. 

Aby byl záhonek dobře viditelný, obložili jsme ho kameny různé velikosti. Občas, když je potřeba, vytrháváme plevel, aby nám rostlinky nezahlušil. Na zahrádce máme medunku, mátu,oregáno, echinaceu, pažitku, měsíček lékařský, medvědí česnek, libeček, diviznu.

V průběhu léta nám bylinky pěkně vyrostly a průběžně je sklízíme. Poté je sušíme a pro ochutnávku občas paní kuchařky uvaří z bylinek čaj. Třídu jsme si ovoněli bylinkovou kytičkou. 

V podzimním období chystáme zahrádku k zimnímu spánku. Vyplejeme všechen plevel a naposledy sklidíme úrodu.

V průběhu zimy zahrádka odpočívá a nabírá sílu do dalšího roku. V naší třídě si dlouhé zimní chvíle zpříjemnujeme šálkem vonavého bylinkového čaje a hřejivou vzpomínkou na naši bylinkovou zahrádku.

 

 

 

 

 
 

Aktuálně


 Vzdělávání posledním roce předškolního vzdělávání před  začátkem školní docházky

Zápisy z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky  třídy Sluníček ze dne  14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Včeliček ze dne 7.9. 2017

Zápis z třídní schůzky  třídy Broučků 14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Motýlků ze dne 12.9. 2017

 Zápis z třídní schůzky třídy Rybiček ze dne 14.9. 2017

Dokumenty

Zprávy o činnosti školy

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.