Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Rybičky

 

„Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla“ (Hodding Carter).

Třídu Rybičky navštěvuje celkem 27 dětí ve věku 4– 6 let. Máme 11 chlapců a 16 děvčátek. Děti k nám přišly většinou z třídy Včeliček a třídy Motýlků. Dětik k nám přišlyna školkui pěkně adaptované, avšak na kolektiv třídy Rybičky si zatím zvykají. Děti mají navázány kamarádské vztahy. 

Naší povinností je řídit se platným ŠVP, který vychází z RVP. První blok ŠVP „Co nám země dává“ se řadí do tematických okruhů: Já a moji kamarádi ze školky, Podzimní tradování. Tato témata nás přímo navádějí k seznamování s novými kamarády, novými p. učitelkami a zaměstnanci školy. S úctou k národu českému a valašským tradicím si dovolujeme nenásilnou formou poukázat na potřebu uchování tradic v naší zemi a předávání zvyků dalším generacím. Používáme hravé formy vhodné pro předškolní věk. Dále nás daná témata vedou k ekologické výchově. Pomocí environmentální výchovy přivádíme děti k uvědomění si, jak je nutné chránit přírodu. Děti se učí pocítit souznění s přírodou, jako vzácným darem, který máme a jenž potřebujeme chránit. Formou her chceme u dětí vytvářet pozitivní vztah k učení, soucítění, solidarity. „Vše co je podle přírody, je hodno úcty“ (Cicero). Druhý blok „Co dáváme zemi“ se skládá z témat: Vánoční tradování a  Zima je, zima je, každý se raduje. V těchto tématech se učíme lásce k tradicím a jejich hodnoty přenášíme do současného života. Toto kulturní bohatství postupně formou hry předáváme našim dětem, které se tak stávají nositelem tradic. Tradice nás vždy vedly k radosti, dávaly nám morální hodnoty, které podporovaly lidskost, lásku člověka k člověku, pokoru. „Vytrácí-li se z podvědomí lidu kultura a tradice národa, z něhož pochází, národ jako takový pomalu zaniká“ (Šottnerová). Pomocí zimního tématu rozšiřujeme své znalosti o Adventu, vánočních tradicích, zvycích a symbolech. Se zimním tématem upevňujeme znalosti o zimním čase a zapojujeme se do světa pokusů. Nasloucháme zimní přírodě, pozorujeme život v zasněženém lese. Pečujeme o ptáčky, chodíme ke krmelci přikrmovat zvěř. V podtématu Holá, škola volá, připravujeme naše předškoláky k zápisu do první třídy. Třetí blok „Život na naší zemi“ nás přivádí k tématům: Příroda se probouzí ze zimního spánku, zde si rozšiřujeme vědomosti o předjaří a jarní přírodě kolem nás. Velikonoční tradování nám umožňuje nakouknout a pracovat s veselými Velikonočními tradicemi, zároveň nám umožňuje poznat důležitost vody pro život člověk. Síla magie vody, se zobrazuje ve všech tradování. Děti se tak učí vzácnosti vody, jako vzácného života a daru na naší planetě. I zde se nenásilnou formou propojuje enviromentální výchova s tradováním. Poslední blok „Krásy naší země“ se skládá s témat: „Maminka má svátek“, zde rozvíjíme komunikativní a předčtenářské schopnosti, nadále se seznamujeme s globálním čtením, matematickými představami. Spolupracujeme s rodiči dětí a oslavujeme maminku a rodinu, jako celek. Téma „Modrá planeta“, uzavírá školní rok a ponechává velkou dávku volnosti v podtématech všem učitelkám, ale také dětem, které mají možnost se spolupodílet na výběru činností, jenž děti zaujaly.

Naším cílem je však také seznamovat děti hravou formou s řečí anglického jazyka v rámci běžného programu. Využíváme pohybové, společenské, hudebně pohybové a didaktické hry. Básničky, písničky, zvukové nahrávky, výukové programy na PC, knihy, omalovánky, obrázky, vyhledáváme hlásku na začátku a na konci slova, procvičujeme gymnastiku mluvidel. Vycházky a pobyt v přírodě nám k této práci napomáhají. Osvědčuje se nám práce v malých skupinkách, děti tak lépe slyší výslovnost. Nechceme děti přetěžovat, jen ukázat cestu hry s něčím novým, co se více, či méně usadí v dětských hlavičkách a zanechá paměťové stopy. Uvědomujeme si, že mnohdy, méně znamená více a „opakování je matkou moudrosti“. Není pro nás v daném jazyce důležité, kam až dojdeme, ale zda jsou děti spokojené a šťastné. Chceme se pokusit vytvořit dětem základ pro lásku k dalšímu jazyku, vést je k jazykovému citu, k „stavění mostů do budoucna“. Při této práci se snažíme přizpůsobovat potřebám dětí a prolínat práci s TVP. Při této práci chceme i nadále pamatovat na krásu českého jazyka v kultivovaném poslechu, který je a bude pro nás učitelky i naše děti vždy prvořadým. 

Velké poděkování patří našim rodičům, kteří jsou pro naše děti úžasným příkladem především v etickém chování, avšak také oporou při naší práci. Milí rodiče, Vaše paní učitelky z Rybiček Vám děkují. 

 

 

 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL RYBIČEK

 

* Naše děti navštěvují v průběhu školního roku solnou jeskyni, v níž relaxují, provádějí dechová cvičení, poslouchají pohádky, písničky, hrají si se solnými kameny, posilují imunitní systém a předcházejí onemocnění dýchacích cest, zánětů nosních dutin, kožních chorob a alergií různého původu.

* Dle možností navštěvují sportovní halu na Lapači: „Zdravé sportování“.

* Bruslení na zimním stadionu.

* V letních měsících využíváme sprchování a koupání v bazéncích na terase pod markýzou.

* V létě rovně využíváme tzv. „vzdušné lázně“ jedná se o otužování vzduchem, sluncem.

* Turistické vycházky do okolí MŠ a přirozená chůze rovněž přispívají k obratnosti, sportování a otužování. Děti mají radost ze samotné chůze a nesení batůžku, mlsky a pití, vidění světa z ptačí perspektivy.

* Chodíme čistit studánku, potůček či kousek louky, nebo lesa. Děti se těší, co vše v přírodě pod lupou objeví.

* Na podzim „zavíráme les“.

* V zimních měsících děti chodí bruslit na zimní stadion, často také chodí bobovat, děti se otužují se sněhem.

* V období zimy se o vitamíny (jablíčka, mrkev…) podělíme se zvířátky „stromek pro zvířátka v lese“.

* Semena dýně s cennými vitamíny (A, hořčík, draslík, měď,selen, zinek…) a slunečnice (vitamín E, D, vápník, hořčík…) nemlsají jen děti, ale sypeme je i ptákům do krmítek.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 

* Den stromů

* Den Země

* Hudební chvilka na Vernisáži

* Návštěva divadelních představení dle nabídky

  Vystoupení v Charitě Vsetín

* Mikulášské a čertovské hrátky

* Vánoční tradování

* Zdobení vánočního stromečku

* Adventní posezení s rodiči, vánoční dílnička pro rodiče a děti, společné zpívání koled

* Návštěva ZŠ – čtení a počítání našich prvňáčků

* Návštěvy v knihovně

* Keramické dílničky

* Lucerničková slavnost

* Lucinky ve školce

* Karneval v MŠ

* Bruslení se školkou

* Ledová krása

* Solná jeskyně

* Velikonoční tradování s rodiči

* Vynášení Moreny

* Vítání jara a posezení s maminkami při písničkách

* Turistický výlet do okolí Vsetína

* Oslava MDD s opékáním špekáčků

* Výlet do neznáma „Držte si klobouky, jedeme z kopce“

© 2012 NOWONET media, s.r.o.