Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Motýlci

MotýlciNaši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku od 3  do 7 let. Také je v naší třídě 7 předškoláků, z toho jeden s OŠD.

Na předškoláky jsou kladeny vyšší požadavky.Děti se připravují na vstup do základní školy.Pro tyto děti připravujeme nářočnější činnosti a pracujeme s nimi individuálně v ranních hrách i odpoledních činnostech. Vycházíme z pravidel společného soužití v naší třídě, o kterých s dětmi diskutujeme, zdůvodňujeme, společně doplňujeme a důsledně dbáme na jejich dodržování.

Našim cílem je naučit děti samostatnosti, jak při stolování /předškoláci používají příbor/, tak při oblékání, hygieně, při úklidu hraček. Podporujeme u dětí kamarádství, vzájemnou spolupráci, pomoci jeden druhému. učíme se domluvit, ale i podřídit se, ustoupit. Spory řešíme domluvou.

Rozvoj řečového projevu je nedílnou součástí TVP a prolíná prakticky všemi denními činnostmi. Děti se učí aktivně používat všechny druhy slov, rozšiřují si slovní zásobu prostřednictvím knih, básniček, hádanek, pohádek,popisem obrázků, vyprávěním, dramatizací. Denně prožívají chvilku s oblíbenou knihou před odpoledním klidem a pohádkou od paní učitelky.Denně s dětmi zpíváme, kreslíme, cvičíme.Děti mají rády pohybové hry s pravidly ve třídě, ale i při pobytu venku.S dětmi, které mají vady výslovnosti pracuje logopedická asistentka.

Děti využívají ke svým hrám prostory herny,kde si hrají s auty, konstruují stavby, cvičí, tancují.Probíhá zde ranní kruh, kde se děti seznamují s tématy, ktará budou každý týden v MŠ probíhat.Ve třídě děti svačí a obědvají, kreslí si,malují, stříhají a lepí, skládají puzzle, skládanky, hrají si pexesa, stolní hry. V pokojíčku probíhají námětové hry Na domácnost, kadeřnictví. Děti zde mají k dispozici počítač, kde si mohou hrát hry nebo tancovat, či sledovat pohádky.

Pobyt venku:

Nejraději střídáme procházky s pobytem na zahradě. Využíváme blízkosti lesa, přilehlých a dobře vybavených hřišť v sídlišti, vycházky k řece a do města. Plánujeme výlety do blízkého okolí.Děti překonávají přirozené překážky, poznávají přírodu a učí se ji chránit.Pravidelně s dětmi uklízíme zahradu, hrabeme listí. V letních měsících využíváme bazény a sprchy na zahradě MŠ.Naší proritou je vytvářet dětem radostné a podnětné prostředí.

 

 

Projekty a další aktivity:

 

 

Návštěvy knihovny v Luhu

Divadla v MŠ nebo v kině Vatra

Den Země nebo Den stromů v parku

Bruslení na zimním stadionu

Mikulášský rej a zdobení vánočního stromečku

Vánoční dílnička

Návštěva ZŠ Luh s předškoláky

Vynášení Moreny

Literárně výtvarné soutěže

Besídka ke Dni matek

Výlety do okolí

Den dětí na zahraděMŠ

Rozloučení s předškoláky

 

 

Bruslení na zimním stadionu.

V zimních měsících navštěvujeme s dětmi zimní stadion, kde se děti učí bruslit. Tato aktivita je velmi podporována rodiči, kteří se spolu s námi bruslení účastní, nebo nám s dětmi pomáhají.

 

 

 

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.