Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Projekty

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

Název projektu
"BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ"

Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Prioritní osa I: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního
regionu a spolupráce
Oblast podpory I.2. Spolupráce a síťování

 

Hlavním cílem projektu je využití prostředí školních zahrad mateřských a základních škol
v České i Slovenské republice pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mezi mateřskými a základními školami obou regionů v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí, k navazování nových vztahů i k relaxaci. Společný prostor vybavený přírodními prvky by měl být dále rovnocenně využíván
k setkávání se zahraničními partnery (děti, učitelky, rodiče), k udržování společných tradic,
k porozumění příbuznému slovanskému jazyku již od útlého věku dětí a k výměně zkušeností při environmentální výchově dětí ...... >>odkaz

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.