Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Projekty

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

Název projektu
"BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ"

Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Prioritní osa I: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního
regionu a spolupráce
Oblast podpory I.2. Spolupráce a síťování

 

Hlavním cílem projektu je využití prostředí školních zahrad mateřských a základních škol
v České i Slovenské republice pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mezi mateřskými a základními školami obou regionů v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí, k navazování nových vztahů i k relaxaci. Společný prostor vybavený přírodními prvky by měl být dále rovnocenně využíván
k setkávání se zahraničními partnery (děti, učitelky, rodiče), k udržování společných tradic,
k porozumění příbuznému slovanskému jazyku již od útlého věku dětí a k výměně zkušeností při environmentální výchově dětí ...... >>odkaz

 

 

 
 


AktuálněCOVID OZNÁMENÍ RODIČŮM

Masteřská škola Vsetín,Luh I je od 1.3.  do 21.3. včetně  z rozhodnutí vlády uzavřena.


Formulář pro ošetřovné z důvodu uzavření MŠ lze stáhnout na - eportal.cssz.cz, kde je popsán i postup. Údaje o MŠ včetně IČO najdete na našich webových stránkách v sekci Úřední deska. Mateřská škola nic nevystavuje ani nepotvrzuje. Zákonný zástupce si sám stáhne, vyplní a vyplněné odevzdá svému zaměstnavateli na konci měsíce.

Žádost o ošetřovné rodiče podávají zpětně za uplynulý kalendářní měsíc (za březen tedy na začátku dubna). Rodiče vygenerují nové číslo žádosti.

Naopak pro rodiče, kteří čerpali krizové ošetřovné už před 1. březnem, se nic nemění. Při vyplňování žádosti za měsíc březen vyplní stejné číslo žádosti, které vyplňovali v předchozích měsících.

Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému naleznete zde: https://bit.ly/301HLzO

 

Projekt OPVVV Školní asistent MŠ Luh


Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu


Organizační řád


Zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020


Rozpočet plán výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021


© 2012 NOWONET media, s.r.o.