Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789
e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Projekty

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

Název projektu
"BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ"

Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Prioritní osa I: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního
regionu a spolupráce
Oblast podpory I.2. Spolupráce a síťování

 

Hlavním cílem projektu je využití prostředí školních zahrad mateřských a základních škol
v České i Slovenské republice pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mezi mateřskými a základními školami obou regionů v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí, k navazování nových vztahů i k relaxaci. Společný prostor vybavený přírodními prvky by měl být dále rovnocenně využíván
k setkávání se zahraničními partnery (děti, učitelky, rodiče), k udržování společných tradic,
k porozumění příbuznému slovanskému jazyku již od útlého věku dětí a k výměně zkušeností při environmentální výchově dětí ...... >>odkaz

 

 

 
 

Aktuálně


 Vzdělávání posledním roce předškolního vzdělávání před  začátkem školní docházky

Zápisy z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky  třídy Sluníček ze dne  14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Včeliček ze dne 7.9. 2017

Zápis z třídní schůzky  třídy Broučků 14.9. 2017

Zápis z třídní schůzky třídy Motýlků ze dne 12.9. 2017

 Zápis z třídní schůzky třídy Rybiček ze dne 14.9. 2017

Dokumenty

Zprávy o činnosti školy

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.