Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Bruslení (projekt)

Projekt „Bruslení v MŠ“

 

 

Dílčí cíle:         1. Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí a jejich volních vlastností (odvaha, vytrvalost).

                        2. Rozvíjení hrubé motoriky, koordinace pohybu a udržení rovnováhy při bruslení na ledě.

                        3. Podporování zdravého životního stylu naší MŠ a vytváření pozitivního vztahu ke sportu (děti se na bruslení velmi těší, po výkonu na ledě jsou nadšené a  spokojené).

                        4. Podporování vzájemné spolupráce rodina – MŠ zapojením rodičů do společného bruslení (pomoc při přezouvání dětí, společné zážitky na ledě).

                        5. Podporování sportovního chování u dětí.

                        6. Rozvíjení morálně – volních vlastností (ohleduplnost, tolerance).

                        7. Vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze (zodpovídat za své věci – brusle, helma, rukavice).

 

 

Očekávané výstupy: - rozvíjení samostatnosti a sebedůvěry

                                   - posilování kamarádských vztahů

- zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností

- osvojení si zdravého životního stylu a pravidel bezpečnosti při sportování

- dodržování hygienických pravidel při sportování

- zajištění a dodržování pitného režimu při sportování

- orientace v neznámém prostředí a rozvoj prostorové orientace na ledě

- komunikace s jinými lidmi (rodiče, prarodiče kamarádů)

- dodržování pravidel bezpečnosti při nástupu a výstupu z autobusu a při jízdě v dopravním prostředku

 

Nabídka činností při bruslení:                   

·       jízda s oporou (kovové hrazdičky)

·       jízda vpřed – odraz jednou nohou (koloběžka)

·       jízda vpřed - střídavé odrážení nohou (stromeček)

·       jízda vpřed – buřtíky

·       jízda vpřed v souběžných vlnovkách

·       vyjíždění zatáček na obou bruslích

·       zastavení pluhem a smykem

·       jízda vzad

·       jízda s hokejkou

·       střílení pukem na bránu

·       slalom mezi překážkami

·       jízda ve dřepu pod brankou

·       jízda na jedné noze

© 2012 NOWONET media, s.r.o.