Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Plavání Broučci

PROJEKT : PLAVÁNÍ PRO MŠ

 

Třída „Broučků“ z MŠ Luh úzce a několik let spolupracuje se střediskem volného času – Alcedem, Vsetín.

Alcedo organizuje pro děti kurz plaveckého výcviku ve spolupráci se zkušenými cvičiteli plavání.

 

Cíle :

* probouzet v dětech radost z nového druhu sportování, z příjemných pocitů

* hravou a nenásilnou formou umožňovat dětem způsob otužování vodou

* motivovat děti k samostatnému pohybovému projevu ve vodě

* minimalizovat nedůvěru a strach z vody, podporovat radostné pocity z úspěšnosti

 

 

 

Lekcí plavání je osm. Děti jsou rozděleny do dvou až tří skupin,podle počtu přihlášených dětí.

 

Bojácné děti by měly během 8 lekcí zvládnout :

* pohyb a orientaci ve vodním prostředí

* dýchání do vody

* skoky do vody

* splývání na bříšku s deskou

* kraulové pohyby nohou s deskou na břiše i na zádech

 

 

Nebojácné děti by se měly naučit a zdokonalit:

* splývání bez desky na břiše i na zádech

* kraulové pohyby s deskou i bez desky

* skoky do vody

* lovení předmětů ze dna

* nácvik plaveckého způsobu znak

 

 

 

Děti jsou před kurzem seznámeny s pravidly bezpečnosti při převlékání v šatnách, sprchování, návštěvě toalet - vždy za přítomnosti učitelek.

Děti jsou seznámeny na začátku kurzu se svými cvičiteli plavání, kteří si je rozdělí do skupinek podle dovedností.

Cvičitelé plavání jsou seznámeni se zdravotním stavem všech účastníků kurzu i možnými zdravotními problémy dle seznamu dětí podepsaného rodiči.

Zásadou kurzu je snaha děti motivovat tak, aby si všechno chtěly vyzkoušet sami.Do žádných činností nejsou děti nuceny, vše probíhá hravou formou.

Pro výcvik mají cvičitelé připraveny pomůcky – kruhy, míčky, desky,…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.