Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Plavání Broučci

PROJEKT : PLAVÁNÍ PRO MŠ

 

Třída „Broučků“ z MŠ Luh úzce a několik let spolupracuje se střediskem volného času – Alcedem, Vsetín.

Alcedo organizuje pro děti kurz plaveckého výcviku ve spolupráci se zkušenými cvičiteli plavání.

 

Cíle :

* probouzet v dětech radost z nového druhu sportování, z příjemných pocitů

* hravou a nenásilnou formou umožňovat dětem způsob otužování vodou

* motivovat děti k samostatnému pohybovému projevu ve vodě

* minimalizovat nedůvěru a strach z vody, podporovat radostné pocity z úspěšnosti

 

 

 

Lekcí plavání je osm. Děti jsou rozděleny do dvou až tří skupin,podle počtu přihlášených dětí.

 

Bojácné děti by měly během 8 lekcí zvládnout :

* pohyb a orientaci ve vodním prostředí

* dýchání do vody

* skoky do vody

* splývání na bříšku s deskou

* kraulové pohyby nohou s deskou na břiše i na zádech

 

 

Nebojácné děti by se měly naučit a zdokonalit:

* splývání bez desky na břiše i na zádech

* kraulové pohyby s deskou i bez desky

* skoky do vody

* lovení předmětů ze dna

* nácvik plaveckého způsobu znak

 

 

 

Děti jsou před kurzem seznámeny s pravidly bezpečnosti při převlékání v šatnách, sprchování, návštěvě toalet - vždy za přítomnosti učitelek.

Děti jsou seznámeny na začátku kurzu se svými cvičiteli plavání, kteří si je rozdělí do skupinek podle dovedností.

Cvičitelé plavání jsou seznámeni se zdravotním stavem všech účastníků kurzu i možnými zdravotními problémy dle seznamu dětí podepsaného rodiči.

Zásadou kurzu je snaha děti motivovat tak, aby si všechno chtěly vyzkoušet sami.Do žádných činností nejsou děti nuceny, vše probíhá hravou formou.

Pro výcvik mají cvičitelé připraveny pomůcky – kruhy, míčky, desky,…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
 

Aktuálně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROCE 2021

Podrobný popis postupu k zápisu k předškolnímu vzdělávání

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBVODU MĚSTA VSETÍN

Podrobnosti k docházce od 12.4. 2021

Žádám rodiče dětí předškolních dětí a IZS, kteří chtějí nastoupit do 19. 4. 2021 a dosud do MŠ zpět nenastoupili, aby nahlásili nejpozději do 15. 4. do 12, 00 hodin zájem o docházku písemně do e-mailu msluh@seznam.cz. Rodiče IZS přinesou potvrzení zaměstnavatele a děti, které prodělaly onemocnění COVID potvrzení od lékaře  s daty kdy infeklcí prošly.  Děkuji za pochopení a spolupráci. Mgr.  Lenka Navrátilová, ředitelka MŠ.


DOKUMENTY

ŠKOLNÍ ŘÁD

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Covid 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  "Po barevné cestičce"

Zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020

Rozpočet (plánu výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtu  na rok 2021

© 2012 NOWONET media, s.r.o.