III. třída "Broučci"

V naší třídě je věkové rozložení dětí od 3 let do 7 let. Většina z nich navštěvuje MŠ již druhý rok a děti jsou na prostředí zvyklé, adaptované, umožňujeme i pobyt sourozeneckých dvojic. Ve výchovné práci dále navazujeme na získané poznatky, dovednosti a zkušenosti dětí, upevňujeme je a dále rozvíjíme.
Nabízením přiměřeného množství rozmanitých podnětů rozvíjíme dětskou hru tak,

aby se děti cítily bezpečně a jejich prožívání bylo plnohodnotné. K tomu jsou určeny hrové koutky ve třídě: stavebnicový, pracovní a výtvarný, hrací (pokojíček s kuchyňkou) i možnost využití prostorné herny.

Zaměření třídy
V oblasti rozvoje pohybových aktivit, kromě běžných činností ,se zaměřujeme na maximální využití přirozené potřeby pohybu jednotlivých dětí podle individuální potřeby a schopností. Děti mají možnost volného výběru nářadí a náčiní, které je dětem  přístupné v herně. Jsou jim  stanovena pravidla, která se odvíjí od bezpečnosti dětí při pohybových aktivitách:

Naším cílem je děti naučit si samostatně organizovat volné pohybové aktivity - dohodnout se na společné činnosti s kamarádem, vzájemně spolupracovat, pomáhat si, umět organizovat, ale i podřídit se, dodržovat daná pravidla pro maximální využití prostoru, respektovat pravidla bezpečnosti.

Cílem těchto hravých pohybových činností je naučit děti obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti, prostorové orientaci, zlepšení kvality pohybu, koordinace a držení těla ve spojení s hudbou (rytmizovaná lokomoce - hudebně pohybové hry, taneční a pohybové improvizace) s využíváním hudebního nástroje (klavír) i reprodukované hudby. Naším cílem je také naučit děti samostatně organizovat volné pohybové aktivity - dohodnout se na společné činnosti s kamarádem, vzájemně spolupracovat, pomáhat si, umět organizovat, ale i podřídit se, dodržovat daná pravidla pro maximální využití prostoru, respektovat pravidla bezpečnosti. Zařazováním psychomotorických her chceme děti vést k pocitu sounáležitosti, potřebě vzájemné pomoci a hlavně radosti z pohybu. Z dalších pohybových aktivit nabízíme dětem možnost seznámit je se základy bruslení (v zimním období) a plavání

Přejeme si, aby děti byly ve své třídě spokojené, měly své jistoty i možnosti,kdy se mohou individuálně projevovat. K tomu přispívá kamarádská a laskavá atmosféra, kterou vytváří kolektiv dospělých,doplněná  o důslednost, pochopení a porozumění k potřebám dětí i rodičů. Rodiče mají možnost k individuálním rozhovorům, konzultacím o výchově i postupu vzdělávací činnosti jejich „Broučků".

DĚKUJEME ZA ŠIKOVNÉ DĚTI A JEJICH RODIČE

Akce třídy

Oblast zdravého životního stylu

Ekologie a enviromentální výchova

Vlastní aktivity třídy

Celoškolní aktivity

 Kulturní aktivity

Tato třída je určena pro možnost využití praxe studentek Kostka školy, SPgŠ Přerov, Zlín, Vysoké školy Olomouc - domluva dle jejich požadavků a našich možností během školního roku

Učitelky :  Mgr.     Navrátilová L., ředitelka.MŠ

                           Diblíková L.  

                           Habová B., asistentka pedagoga  

 

 

 

 

 

 
 

Zápis z třídních schůzek BroučciZápis z třídních schůzek Broučci
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 

Zápis z třídních schůzek BroučciZápis z třídních schůzek Broučci
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz