III. třída "Broučci"

 

Školní rok  2021/22

 

Počet dětí:                  26

Z toho:

chlapci:                      16

děvčátka:                   10

Počet předškoláků:   16

Z toho OŠD:                3

 

V naší třídě je věkové rozložení dětí od 3 let do 7 let. Většina z nich navštěvuje MŠ již druhý rok a děti jsou na prostředí zvyklé, adaptované, umožňujeme i pobyt sourozeneckých dvojic. Ve výchovné práci dále navazujeme na získané poznatky, dovednosti a zkušenosti dětí, upevňujeme je a dále rozvíjíme.
Nabízením přiměřeného množství rozmanitých podnětů rozvíjíme dětskou hru tak,

aby se děti cítily bezpečně a jejich prožívání bylo plnohodnotné. K tomu jsou určeny hrové koutky ve třídě: stavebnicový, pracovní a výtvarný, hrací (pokojíček s kuchyňkou) i možnost využití prostorné herny.

 

Zaměření třídy

V oblasti rozvoje pohybových aktivit, kromě běžných činností ,se zaměřujeme na maximální využití přirozené potřeby pohybu jednotlivých dětí podle individuální potřeby a schopností. Děti mají možnost volného výběru nářadí a náčiní, které je dětem  přístupné v herně. Jsou jim  stanovena pravidla, která se odvíjí od bezpečnosti dětí při pohybových aktivitách:

 

Naším cílem je děti naučit si samostatně organizovat volné pohybové aktivity - dohodnout se na společné činnosti s kamarádem, vzájemně spolupracovat, pomáhat si, umět organizovat, ale i podřídit se, dodržovat daná pravidla pro maximální využití prostoru, respektovat pravidla bezpečnosti.


Cílem těchto hravých pohybových činností je naučit děti obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti, prostorové orientaci, zlepšení kvality pohybu, koordinace a držení těla ve spojení s hudbou (rytmizovaná lokomoce - hudebně pohybové hry, taneční a pohybové improvizace) s využíváním hudebního nástroje (klavír) i reprodukované hudby.

Naším cílem je také naučit děti samostatně organizovat volné pohybové aktivity - dohodnout se na společné činnosti s kamarádem, vzájemně spolupracovat, pomáhat si, umět organizovat, ale i podřídit se, dodržovat daná pravidla pro maximální využití prostoru, respektovat pravidla bezpečnosti. Zařazováním psychomotorických her chceme děti vést k pocitu sounáležitosti, potřebě vzájemné pomoci a hlavně radosti z pohybu. Z dalších pohybových aktivit nabízíme dětem možnost seznámit je se základy bruslení (v zimním období) a plavání

(v jarním období). Jsme rádi za možnost spolupráce s rodiči při organizování některých pohyb. aktivit (např. bruslení) .

 

Přejeme si, aby děti byly ve své třídě spokojené, měly své jistoty i možnosti,kdy se mohou individuálně projevovat. K tomu přispívá kamarádská a laskavá atmosféra, kterou vytváří kolektiv dospělých,doplněná  o důslednost, pochopení a porozumění k potřebám dětí i rodičů. Rodiče mají možnost k individuálním rozhovorům, konzultacím o výchově i postupu vzdělávací činnosti jejich „Broučků".

 

DĚKUJEME ZA ŠIKOVNÉ DĚTI A JEJICH RODIČE

 

Akce třídy

 

Oblast zdravého životního stylu

 

 

Ekologie a enviromentální výchova

 

 

 

Vlastní aktivity třídy

 

 

Celoškolní aktivity

 

 Kulturní aktivity

 

 

Tato třída je určena pro možnost využití praxe studentek Kostka školy, SPgŠ Přerov, Zlín, Vysoké školy Olomouc - domluva dle jejich požadavků a našich možností během školního roku

 

 

Učitelky :  Mgr. Navrátilová L., ředitelka.MŠ

                           Diblíková L.  

                           Habová B., asistentka pedagoga  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz