Současnost

 

Filozofie a poslání mateřské školy

 

·        Doplňovaní a rozšiřování výchovy započaté v rodině a uskutečňování všestranného rozvoje dítěte z hlediska zdraví tělesného, duševního a společenského.

·   Zprostředkovávání životních zkušenosti na základě individuálních potřeb a zájmů jednotlivých dětí, v přívětivém a radostném prostředí, s ohledem na tradice mateřské školy.

Posláním naší pětitřídní mateřské školy s kapacitou 135 dětí je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání a výchovu s důrazem na integrované vzdělávání a vědomím, že vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte -  po stránce fyzické, psychické i sociální.

Důležitým úkolem je  rozvoj  učení i poznání, které ovlivňují  postoje i hodnoty dítěte.

Naše třídy:

Sluníčka -  pro děti 2-3 roky.Adaptační třída zaměřená na postupné získávání dovedností a návyků, potřebných k rozvíjení dalších stránek osobnosti dítěte.

Včeličky - pro děti 3- 4 roky. Běžná třída zaměřená  na enviromentální výchovu a pohybové aktivity dět

Broučci - pro dětí 3-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální  výchovu a pohybové aktivity.

Motýlci - pro děti 3-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální výchovupolytechnické a pohybové aktivity.

Rybičky - pro děti 4-7 let. enviromentální výchova, výtvarné a pohybové aktivity

 

 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz