Motto třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými"

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

Charakteristika třídy:

 

Důraz je kladen na sebeobslužné činnosti a umění hrát si s kamarády. Prostřednictvím různých plánovaných činností probíhá vzdělávání ve všech oblastech (hudební, pohybová, výtvarná, pracovní, předčtenářská, předmatematická atd.)

 

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností zejména v mluveném projevu, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. 

 

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

Zápis z třídní schůzky 12.9.2023Zápis z třídní schůzky 12.9.2023
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 

Zápis z třídní schůzky 12.9.2023Zápis z třídní schůzky 12.9.2023
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz