Do třídy Motýlků dochází 25 dětí ve věku od  3 do 6 let. Jedná se o 13 chlapců a 12 děvčat. Ve třídě je aktuálně 10 předškoláků.

Vzhledem k heterogennímu věkovému složení třídy se snažíme aktivity pro děti více diferenciovat. Pro děti v předškolním věku jsou tak připravovány aktivity náročnějšího charakteru, kdy u nich více využíváme individualizovaných vzdělávacích forem. Mladším a nově příchozím dětem je poskytnuta zase větší míra podpory v oblasti aklimatizace na nové prostředí. Jelikož se jedná o třídu věkově smíšenou, je zde velký prostor pro uplatnění principu zóny nejbližšího vývoje. Mladší děti se tak mohou mnohému přiučit od svých starších kamarádů, zatímco starší děti se učí ohleduplnosti a pomoci mladšímu.

Tyto principy podporují i třídní pravidla, o kterých s dětmi diskutujeme a společně zdůvodňujeme jejich potřebnost. V dětech podporujeme kamarádství, vzájemnou spolupráci a schopnost se na věcech domluvit. Děti zde mají prostor k celostnímu rozvoji v rámci výtvarných, hudebních, či pohybových aktivit. Zaměřujeme se také na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy při stolování, osobní hygieně, či oblékání. Průběžně také zařazujeme chvilky logopedické prevence. V případě potřeby mohou děti individuálně docházet i do logopedie, která každý týden probíhá v prostorách mateřské školy a kde je možné se zaměřit více na podporu, podle individuálních potřeb dítěte.

Třída Motýlků je dostatečně prostorná a skýtá mnoho možností, kde se mohou děti svobodně realizovat. Prostorná herna umožňuje vytvářet větší stavby ať už z kostek, autodráh, či kolejnic. Zázemí pokojíčku nabízí komornější prostory, které svým vybavením přímo vybízejí k námětovým hrám. Děti si také mohou vybírat nespočet činností, kterým se lze věnovat u stolečku. Mozaikami začínaje a navlékáním korálků konče. Děti mají také volný přístup ke spoustě výtvarných pomůcek a prostředků, které mohou svobodně využívat k realizaci vlastních kreativních záměrů. Třída má také vyhrazenou lehárnu s lehátky, kde mohou děti před ulehnutím k odpolednímu odpočinku strávit chvilku s oblíbenou knížkou. Velkou část dne také vyplňuje pobyt venku. Ten trávíme na školní zahradě, či procházkami po přilehlém okolí.

 

Našim cílem je, aby děti ve třídě našly prostor, který pro ně bude stabilní a podnětný, ve kterém budou získávat nové zkušenosti a navazovat nová přátelství. 

 

 

Projekty a další aktivity:

 

Návštěvy knihovny v Luhu

Návštěva hvězdárny.

Divadla v MŠ nebo v kině Vatra

Lucerničková slavnost.

Den Země nebo Den stromů v parku

Bruslení na zimním stadionu

Mikulášský rej a zdobení vánočního stromečku

Vánoční dílnička

Návštěva Džungle.

Návštěva ZŠ Luh s předškoláky

Vynášení Moreny

Literárně výtvarné soutěže

Besídka ke Dni matek

Výlety do okolí

Den dětí na zahraděMŠ

Rozloučení s předškoláky

 

 

Bruslení na zimním stadionu.

V zimních měsících navštěvujeme s dětmi zimní stadion, kde se děti učí bruslit. Tato aktivita je velmi podporována rodiči, kteří se spolu s námi bruslení účastní, nebo nám s dětmi pomáhají.

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotogalerie

 
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz