Rybičky

 

„Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla“ (Hodding Carter).

Třídu Rybičky navštěvuje celkem 27 dětí ve věku od4 do 6 let. Letos se nám sešlo 12chlapců a 15děvčátek. Děti přišly většinou z třídy  Včeliček a  Broučků jedno dítě dítě ze Sluníček a jedna hočička z domu. Většina dětí přichází  adaptovaná na MŠ. ve třídě si postupně budují nové kamarádské vztahy. Také společně tvoříme pravidla  třídy.  

Při své práci se řídíme platným ŠVP, který vychází z RVP. Náš ŠVP s názvem  „Po barevné cestičce" je rozdělen do 4 bloků.: 1. Barevný podzim, 2. Stříbrná zima, 3. Zelené jaro, 4. Zlaté léto.

 

První blok začíná symbolickým tématem "Kamarádi ze školky", Děti se seznamují s novými kamarády, s novými paní učitelkami, tetou Od začátku děti seznamujeme s pravidly soužití ve třídě, vedeme ke slušnému chování vzájemné pomoci a ohleduplnosti.

Ve druhém tématu "Dary podzimu" se pomocí environmentální výchovy děti dozvídají, co všechno nám příroda poskytuje, co nám dává zahrada, zahrádka, les, louka, a proč je nutné vše v přírodě chránit. Děti učíme pozorování krás v přírodě, vedem k úctě ke všemu živému.  Na konci podzimu věnujeme čas tomu, jak se zvířátka a celá příroda chystá na zimu.

Druhý blok se skládá z témat: "Vánoce a tradice" a  "Kouzelná zima" je,  V předvánočním čase si děti rozšiřují znalosti o Adventu, vánočních zvycích a symbolech. Snažíme se aby toto kulturní bohatství rozvíjelo v dětech kladné vlastnosti jako je lidskost, pokora, soucítění, láska človaka k člověku.S dalším tématem upevňujeme znalosti o uimním čase a zapojujeme se do světa pokusů. Pozorujeme zimním přírodu, život v zasněženém lese, pečujeme o ptáčky, chodíme ke krmelci.tématem upevňujeme znalosti o zimním čase a zapojujeme se do světa pokusů. Pozorujeme zimní přírodu, život v zasněženém lese, pečujeme o ptáčky, chodíme ke krmelci. Hlavně ale využíváme tento čas k radovánkám na sněhu, sportování, otužování. Zároveň dětem připomínáme, jak správně pečovat o zdraví a bezpečnost. Veselou kapitolou bývá karnevalový týden plný zajímavých masek, zpívání a tancování. Významným podtématem je seznamování předškoláků se školním prostředím a příprava na zápis do ZŠ. Rozvíjíme s dětmi komunikativní schopnosti, předmatematické dovednosti, globální čtení, logické myšlení, zrakové vnímání a sluchové vnímání, zručnost atd.

Třetí blok "Jarní prociťování" a "Co všechno umím". První téma děti přivádí k pozorování charakteristický znaků předjaří a jarní přírody kolem nás. Velikonoční svátky umožňují dětem  prožít si velikonoční tradice zpracovávat je různými dětskými formami od výtvarných až po hudební. V návaznosti na to si děti rozšiřují své znalosti o zvířátkách a jejich mláďatech. Celým jarním obdobím prolíná téma zrození nového života, ochrany přírody a vody.

Čtvrtý blok navazuje na předchozí blok tématem "Zázraky přírody". Začínáme "Svátkem maminek", v kterém si povídáme nejen o mamince, ale i o rodině. Připomínáme význam rodiny, a to, jak jsou důležité vzájemné láskyplné láskyplné vztahy a soudružnost členů rodiny. Spolupracujeme s rodiči a scházíme se na společné besídce. Dále využíváme náměty z přírody, jako například. Na louce, U vody, V lese, sportování, dovolená. V době, kdy se uzavírá školní rok, je ponechána značná volnost ve volbě podtémat nejen učitelkám, ale i dětem, které mají možnost se spolupodílet na výběru činností, kterré je zaujaly.

 

Naším cílem je však také seznamovat děti hravou formou s řečí anglického jazyka v rámci běžného programu. Využíváme pohybové, společenské, hudebně pohybové a didaktické hry, básničky, písničky, zvukové nahrávky, výukové programy na PC, knihy, omalovánky, obrázky. Osvěčuje se nám práce v malách skupinkách, děti tak lépe slyší výslovnost.  V  práci nám napomáhají vycházky a pobyt v přírodě. Nechceme děti přetěžovat, jen ukázat cestu hry s něčím novým, co se více, či méně usadí v dětských hlavičkách. Uvědomujeme si, že mnohdy, méně znamená více. Není pro nás v daném jazyce důležité, kam až v daném jazyce dojdeme, ale zda jsou děti spokojené a šťastné. Snažíme se přizpůsobovat potřebám dětí a prolínat práci s TVP. Chceme i nadále pamatovat na krásu českého jazyka, který je a bude pro nás i naše děti vždy prvořadým. 

Velké poděkování patří našim rodičům, kteří jsou pro naše děti úžasným příkladem především v etickém chování, avšak také oporou při naší práci. Milí rodiče, Vaše paní učitelky z Rybiček Vám děkují. Přejeme pěkný školní rok Vašim dětem, radost a spokojenost i Vám.

 

 

 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL RYBIČEK

 

* Naše děti navštěvují v průběhu školního roku solnou jeskyni, v níž relaxují, provádějí dechová cvičení, poslouchají pohádky, písničky, hrají si se solnými kameny, posilují imunitní systém a předcházejí onemocnění dýchacích cest, zánětů nosních dutin, kožních chorob a alergií různého původu.

* Dle možností navštěvují sportovní halu na Lapači: „Zdravé sportování“.

* Bruslení na zimním stadionu.

* V letních měsících využíváme sprchování a koupání v bazéncích na terase pod markýzou.

* V létě rovně využíváme tzv. „vzdušné lázně“ jedná se o otužování vzduchem, sluncem.

* Turistické vycházky do okolí MŠ a přirozená chůze rovněž přispívají k obratnosti, sportování a otužování. Děti mají radost ze samotné chůze a nesení batůžku, mlsky a pití, vidění světa z ptačí perspektivy.

* Chodíme čistit studánku, potůček či kousek louky, nebo lesa. Děti se těší, co vše v přírodě pod lupou objeví.

* Na podzim „zavíráme les“.

* V zimních měsících děti chodí bruslit na zimní stadion, často také chodí bobovat, děti se otužují se sněhem.

* V období zimy se o vitamíny (jablíčka, mrkev…) podělíme se zvířátky „stromek pro zvířátka v lese“.

* Semena dýně s cennými vitamíny (A, hořčík, draslík, měď,selen, zinek…) a slunečnice (vitamín E, D, vápník, hořčík…) nemlsají jen děti, ale sypeme je i ptákům do krmítek.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 

* Den stromů

* Den Země

* Hudební chvilka na Vernisáži

* Návštěva divadelních představení dle nabídky

*Svatomartinské tradování

* Mikulášské a čertovské hrátky

* Vánoční tradování

* Zdobení vánočního stromečku

* Adventní posezení s rodiči, vánoční dílnička pro rodiče a děti, společné zpívání koled

* Návštěva ZŠ – čtení a počítání našich prvňáčků

* Návštěvy v knihovně

* Keramické dílničky

* Lucerničková slavnost

* Karneval v MŠ

* Bruslení se školkou

* Ledová krása

* Solná jeskyně

* Velikonoční tradování s rodiči

* Vynášení Moreny

* Vítání jara a posezení s maminkami při písničkách

* Turistický výlet do okolí Vsetína

* Oslava MDD s opékáním špekáčků

 
 
 

Fotogalerie

 
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz