Rybičky

Třídu Rybičky navštěvují děti ve věku od 3 - 6 let. Jde především o předškolní děti, ale také několik dětí mladších, proto přizpůsobujeme "Třídní vzdělávací program" všem věkovým kategoriím. Předškolním dětem jsou předkládány aktivity, činnosti, pracovní listy a úkoly náročnějšího charakteru. Mladším dětem vybíráme takové činnosti, které jsou schopné zvládnout s ohledem na své individuální možnosti a schopnosti. Výhodou tohoto věkového složení je, že mladší děti se postupně od svých starších kamarádů nenásilně učí spoustu věcí. Naopak starší, jsou mladším oporou a pomocí při zvládání různých činností, při sebeobsluze nebo při uplatňování pravidel chování ve třídě. V rámci pravidel dbáme na to, aby se děti k sobě chovaly mile, neubližovaly si, vzájemně se domlouvaly a pomáhaly si. Podporujeme kamarádské vztahy, vznik nových přátelství, vedeme k samostatnosti a odpovědnosti. Učíme děti dodržování základních společenských norem. Snažíme se, aby se slova: "dobrý den, prosím, děkuji, promiň, ..." stala součástí jejich denního života. Děti vedeme k šetrnému životnímu stylu, učíme je chránit přírodu a pečovat o ni. Chodíme s dětmi na turistické vycházky do lesa, k řece, za zvířátky, pozorujeme a vnímáme svět všemy smysly. Prohlubujeme u dětí estetické cítění, zdokonalujeme pohybové dovednosti s překonáváním překážek, vedeme ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. 

V rámci našeho "Třídního vzdělávacího programu" nabízíme tématické celky různého zaměření, divadla, společné akce a dílničky pro rodiče s dětmi. Navštěvujeme kulturní programy ve městě - Den stromů, Den Země, Mikuláš, dále bruslení, knihovnu, sportování s hokejisty. Ve třídě využíváme pohybové, hudební ,společenské, didaktické hry, hodně s dětmi zpíváme a tancujeme. 

Zaměřujeme se na to, aby se předškolní děti připravily efektivně, ale přitom zábavně, na vstup do školy. Děti se realizují ve spoustě výtvarných a pracovních aktivitách, zdokonalují stříhání, procvičují správné držení tužky, štětce, práci s lepidlem a barvami.

Podporujeme jejich fantazii, kreativitu a individualitu. Chceme, aby se děti v naší třídě cítily bezpečně, aby zde našly podnětné a přátelské prostředí, aby byly spokojené a šťastné. Snažíme se ve třídě udržovat příjemnou, klidnou a pohodovou atmosféru tak, aby se tu líbilo dětem i nám učitelkám.

 

 

 

 

Třídní schůzka 23-24 PDFTřídní schůzka 23-24 PDF
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 

Třídní schůzka 23-24 PDFTřídní schůzka 23-24 PDF
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz