Jde o třídu pro děti 3-4 roky.  Pro nově příchozí děti jde o adaptační třídu, ve které si osvojují základní návyky při stolování, hygieně, oblékání, či hře. Děti z domova si postupně zvykají na prostředí třídy a nové kamarády, na pravidelné střídání činností v průběhu celého dne. 

Třída Včeliček je zapojena do projektu "Se sokolem do života", který rozvíjí nejen tělesnou zdatnost a obratnost, ale i hrubou motoriku, kamarádtské vztahy a všeobecné poznatky o světě. Snažíme se, aby pobyt pro děti byl v MŠ příjemný, aby byly děti spokojené a rády do naší třídy chodily.

Snažíme se, aby pobyt pro děti byl v MŠ příjemný, aby byly děti spokojené a rády do naší třídy chodily.

Ve Včeličkách se rozvíjíme kamarádské vztahy při hrách, učíme děti půjčovat si hračky, vzájemně se domlouvat, poprosit kamaráda o půjčení hračky, vyučujícím o pomoc při oblékání, při činnosti, s níž si ještě neumí poradit - výtvarné, pracovní a jiné činnosti během dne a samozřejmě za vše vždy kamarádovi i vyučujícím poděkovat.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při všech činnostech v průběhu celého dne - samy si postupně nosí svačinu, pití ke stolečku, samy si nosí u oběda další jídlo na stoleček, po jídle si odnášejí tácek a hrníček, po obědě talíř, lžíci, sklenici, misku. Mladším dětem v případě potřeby pomohu učitelky, popř. asistentka či teta.

 

Při výtvarných činnostech se děti učí si postupně samostatně nachystat potřeby na kreslení, malování, stříhání, lepení, správnému držení pastelky, štětce, nůžek. Seznamují se s novými výtvarnými materiály a výtvarnými technikami.

Po všech činnostech jsou děti důsledně vedeny k úklidu výtvarných potřeb, hraček a knížek na své místo.

Při činnostech řízených vyučujícími se děti učí soustředit se delší dobu, která je však přiměřená jejich věku a zároveň se učí regulovat svůj vlastní projev s ohledem na ostatní děti.

 

Formou služeb - vybraných dětí, které se průběžně střídají, se dětí učí zodpovědnosti za svěřený úkol, - kontrolování úklidu oblečení ve skřínkách po pobytu venku, rozdávání lžic a pití u oběda, rozdávání pasty po obědě. 

 

Ve druhém pololetí už se děti takřka samostatně oblékají a obouvají (s menší dopomocí). Před spaním se samy vyvlékají a ukládají oblečení na židličku, samy se oblékají do pyžama, po spaní se učí skládat peřinku a pyžamo.

 

V průběhu dne dětem nabízíme činnosti, které vedou k jejich celostnímu rozvoji. Snažíme se dbát o klidnou a pohodovou atmosféru. Děti si mohou samy vybírat hračku, činnost, rozhodují se, kde si budou hrát, ale zároveň sledujeme, aby v dané činnosti setrvaly přiměřenou dobu a neodbíhaly od ní. 

Vedeme děti k ochraně přírody - stromů, živočichů a zvířat, učíme je přírodu a vše co s ní souvisí chránit a pečovat o ni.

U dětí podporujeme rozvoj jejich verbálního projevu a průběžně zařazujeme logopedické chvilky.

Společně s Vámi, rodiči konzultujeme adaptaci dětí a zapojení do kolektivu kamarádů. Spokojenost dětí a  rodičů je pro nás nejdůležitější, protože děti tráví v mateřské škole větší část dne. Milá, klidná a vstřícná atmosféra ve třídě je nejzákladnější podmínkou pro harmonický rozvoj dětí a jejich klidný a bezpečný pobyt v naší třídě.

Všechny činnosti a aktivity v průběhu celého školního roku vycházejí ze Školního vzdělávacího programu s názvem – Po barevné cestičce. Tento program je dále rozpracováván v jednotlivých třídách do Třídních vzdělávacích programů, do nichž máte možnost kdykoli nahlédnout.

 

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

Do třídy:  - kluci - hrací kalhoty- tepláky, holčičky - sukýnky, legíny, zástěrky, šatičky

                - papučky - pevné, ne nazouváky

                - pyžamko, noční košilka

                - náhradní oblečení do skřínky - spodní prádlo, tričko, legíny, tepláky, ponožky

Na pobyt venku:

             - starší tepláková souprava, šusťáky, bunda, mikina

             - tenisky, v zimě náhradní teplé boty

             - v zimě - náhradní kombinéza nebo oteplováky a bunda

             - rukavice, punčocháče, čepice

Hygienické potřeby:

             - 1-2 x do roka papírové kapesníky

            - 1-2 x do roka tekuté mýdlo

 

Oblečení a hlavně obuv je nutné řádně označit!!!

Do skřínky na začátku roku dejte dětem pláštěnku. Deštníky z bezpečnostních i praktických důvodů nedoporučujeme.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milá maminko a tatínku!

Pokud se nám v něčem nedaří, určitě zvládáme něco jiného na jedničku.

Některé věci potřebují čas, spoustu času.

Nechte nás všechno vyzkoušet. Osobní zkušenost je nenahraditelná.

 

Tou nejlepší odměnou je pro nás pochvala a objetí.

Volný čas nejlépe strávíme společně.

Ač jsme ještě malí, naše problémy jsou stejně velké jako ty vaše.

Nejme všichni stejní, každý je jedinečný.

Ale to nejdůležitější, MĚJTE NÁS RÁDI.

 

 

 

 

 

 

 
IMG_8528
Včeličky
 

Včeličky třídní schůzka 9-2023Včeličky třídní schůzka 9-2023
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 
IMG_8528
Včeličky
 

Včeličky třídní schůzka 9-2023Včeličky třídní schůzka 9-2023
 
 

Včeličky

Jde o třídu pro děti 3-4 roky.  Pro nově příchozí děti jde o adaptační třídu, ve které si osvojují základní návyky při stolování, hygieně, oblékání, či hře. Děti z domova si postupně zvykají na prostředí třídy a nové kamarády, na pravidelné střídání činností v průběhu celého dne. 

Třída Včeliček je zapojena do projektu "Se sokolem do života", který rozvíjí nejen tělesnou zdatnost a obratnost, ale i hrubou motoriku, kamarádtské vztahy a všeobecné poznatky o světě. Snažíme se, aby pobyt pro děti byl v MŠ příjemný, aby byly děti spokojené a rády do naší třídy chodily.

Ve Včeličkách se rozvíjíme kamarádské vztahy při hrách, učíme děti půjčovat si hračky, vzájemně se domlouvat, poprosit kamaráda o půjčení hračky, vyučujícím o pomoc při oblékání, při činnosti, s níž si ještě neumí poradit - výtvarné, pracovní a jiné činnosti během dne a samozřejmě za vše vždy kamarádovi i vyučujícím poděkovat.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při všech činnostech v průběhu celého dne - samy si postupně nosí svačinu, pití ke stolečku, samy si nosí u oběda další jídlo na stoleček, po jídle si odnášejí tácek a hrníček, po obědě talíř, lžíci, sklenici, misku. Mladším dětem v případě potřeby pomohu učitelky, či teta.

Při výtvarných činnostech se děti učí si postupně samostatně nachystat potřeby na kreslení, malování, stříhání, lepení, správnému držení pastelky, štětce, nůžek. Seznamují se s novými výtvarnými materiály a výtvarnými technikami.

Po všech činnostech jsou děti důsledně vedeny k úklidu výtvarných potřeb, hraček a knížek na své místo.

Při činnostech řízených vyučujícími se děti učí soustředit se delší dobu, která je však přiměřená jejich věku a zároveň se učí regulovat svůj vlastní projev s ohledem na ostatní děti.

Formou služeb - vybraných dětí, které se průběžně střídají, se dětí učí zodpovědnosti za svěřený úkol, - kontrolování úklidu oblečení ve skřínkách po pobytu venku, rozdávání lžic a pití u oběda, rozdávání pasty po obědě. 

Ve druhém pololetí už se děti takřka samostatně oblékají a obouvají (s menší dopomocí). Před spaním se samy vyvlékají a ukládají oblečení na židličku, samy se oblékají do pyžama, po spaní se učí skládat peřinku a pyžamo. 

V průběhu dne dětem nabízíme činnosti, které vedou k jejich celostnímu rozvoji. Snažíme se dbát o klidnou a pohodovou atmosféru. Děti si mohou samy vybírat hračku, činnost, rozhodují se, kde si budou hrát, ale zároveň sledujeme, aby v dané činnosti setrvaly přiměřenou dobu a neodbíhaly od ní. 

Vedeme děti k ochraně přírody - stromů, živočichů a zvířat, učíme je přírodu a vše co s ní souvisí chránit a pečovat o ni.

U dětí podporujeme rozvoj jejich verbálního projevu a průběžně zařazujeme logopedické chvilky.

Společně s Vámi, rodiči konzultujeme adaptaci dětí a zapojení do kolektivu kamarádů. Spokojenost dětí a  rodičů je pro nás nejdůležitější, protože děti tráví v mateřské škole větší část dne. Milá, klidná a vstřícná atmosféra ve třídě je nejzákladnější podmínkou pro harmonický rozvoj dětí a jejich klidný a bezpečný pobyt v naší třídě.

Všechny činnosti a aktivity v průběhu celého školního roku vycházejí ze Školního vzdělávacího programu s názvem – Po barevné cestičce. Tento program je dále rozpracováván v jednotlivých třídách do Třídních vzdělávacích programů, do nichž máte možnost kdykoli nahlédnout.

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

Do třídy:  - kluci -  kalhoty- tepláky, holčičky - sukýnky, legíny, zástěrky, šatičky

                - papučky - pevné, ne nazouváky

                - pyžamko, noční košilka

                - náhradní oblečení do skřínky - spodní prádlo, tričko, legíny, tepláky, ponožky

Na pobyt venku:

             - starší tepláková souprava, šusťáky, bunda, mikina

             - dle uvážení tenisky, v zimě náhradní teplé boty

             - v zimě - náhradní kombinéza nebo oteplováky a bunda

             - rukavice, punčocháče, čepice

Hygienické potřeby:

             - 1-2 x do roka papírové kapesníky

            - 1-2 x do roka tekuté mýdlo

 

Oblečení a hlavně obuv je nutné řádně označit!!!

Do skřínky na začátku roku dejte dětem pláštěnku. Deštníky z bezpečnostních i praktických důvodů nedoporučujeme.

 

 
 
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz