Historie

1967 - 2017

Slavíme 50. výročí naší mateřské školy

 

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 byla postavena v roce 1967 a započala provoz 15. listopadu téhož roku jako první spojené zařízení ve Vsetíně. Toto společné zařízení se skládalo ze tří oddělení MŠ a dvou oddělení jeslí. . Kapacita jeslí činila 35 dětí, kapacita MŠ 90 dětí. K budově školky přináleží velká zahrada. 

 

Za spolupráce Městského národního výboru bylo v roce 1972-1973 vybudováno dětské dopravní hřiště.                                                                                      

První ředitelkou, která zahajovala provoz, byla p. Ludmila Staníčková.

 

V průběhu 80. let minulého století prošla MŠ rozsáhlejší rekonstrukcí, v důsledku čehož bylo nutné omezit provoz některých oddělení.

 

V rozmezí let 1985-1986 byl omezen provoz jeslí a provedeny generální opravy střechy, teras, realizována oprava a výměna hlavních uzávěrů teplé a studené vody.

 

V letech 1987-1988 bylo zhotoveno zábradlí na terasách a u vchodu.

 

Po dvacetiletém vedení MŠ odešla p. ředitelka Ludmila Staníčková do důchodu a novou ředitelkou byla jmenována p. Anna Kopecká.

 

Konec 80. let byl v MŠ ve znamení pokračujících oprav, v roce 1989 byla v jeslích položena nová podlahová krytina, byly pořízeny nové automatické pračky, provedena oprava a údržba zahrady - vyseta tráva, opraven bazén, dopravní hřiště a pískoviště.

 

V roce 1990 byly odstraněny závady na elektrických zařízeních, realizována oprava vnitřního střešního svodu z přízemí do suterénu v prostorách kuchyně a jeslí.

 

Na počátku 90. let prošla školka důležitou reorganizací.  

 

V letech 1990-1991 byly zrušeny jesle, prostory jeslí byly přestavěny pro otevření jazykových tříd. Ve jmenovaných prostorách byly uskutečněny stavební úpravy umýváren a WC v době prázdnin. V letech 1991-1992 proběhla generální oprava teras a přístupových komunikací.

 

Od září 1991 začala naše MŠ s výukou německého a anglického jazyka ve zrušených odděleních jeslí.

 

31.prosince 1996 odešla do důchodu p. ředitelka Anna Kopecká, na její místo nastoupila 1. 1. 1997 p. Marie Navrátilová.

 

V rozmezí let 1998-1999 byla opravena střecha, natřena venkovní okna a parapety, vymalována tělocvična, provedena úprava WC a umýváren v jazykových třídách.

 

Ve školním roce 2002-2003 byla naše MŠ grantem projektu mezinárodní česko-německé spolupráce „Učitelky staví mosty".

 

V roce 2004-2005  v rámci projektu Socrates-Comenius I nás navštívily učitelky z německých a slovenských mateřských škol .Naše děti se jely podívat na mateřskou školu na Slovensku. Děti ze třídy německého jazyka se seznamovaly s tradicemi v německých mateřských školách.

 

V roce 2004-2005 proběhly nákladné opravy -  oprava a zateplení střechy, zateplení pláště budovy a oprava teras. V rámci těchto prací  proběhla též výměna oken ve 4 ložnicích, v kuchyni školní jídelny a v prádelně. Dále výměna 5 vstupních dveří a 8 kusů balkonových sestav.

 

 

V letech 2005-2006 provedena rekonstrukce umýváren dětí v I. oddělení. Byly .nainstalovány videotelefony do všech tříd včetně školní jídelny.

 

2006-2007 proběhla výměna rozvodů vody a v roce 2008 realizovány velké úpravy vnitřních prostor - hygienických zařízení a místností.

 

V celé budově byly  modernizovány WC, koupelny dětí a zaměstnanců.

 

V letech 2008-2009 proběhla velká rekonstrukce školní jídelny Celá oprava byla úspěšně dokončena k 1. 9. 2009. Kuchynky u jednotlivých tříd byly vybaveny novým nábytkem,lednicemi a myčkami nádobí.

 

V rámci projektu „Blíž k přírodě-blíž k sobě", byl v roce 2008 z dotace dokončen nový sportovní povrch na zahradě, proběhly rekonstrukce pískoviště. Byly zbudovány nové venkovní sprchy a vydlážděny nerovné plochy.

 

K 1. 9. 2011 nastoupila na místo ředitelky MŠ Mgr. Lenka Navrátilová.

 

Byla realizována celková rekonstrukce elektrických obvodů MŠ, následné vymalování a instalace nového plynového kotle - v roce 2012-2013.

 

V roce 2014-2015 byly do šaten Motýlků a Rybiček pořízeny nové podlahy a skříňky.

 

V červenci a srpnu 2016 proběhla výměna oken.

 

V roce 2016/2017 byla vybudována 2 nová pískoviště. V průběhu prázdnin byly  dobudovány chodníky na školní zahradě, byl natřen plot i zídky plotu a opraveny kachličky na sprchovém bazénku na školní zahradě.

 

Naše MŠ dlouhodobě spolupracuje s Alcedem, Vsetínskou sportovní,VHK Vsetín, Zimním stadionem na Lapači, ČSAD Vsetín,Městskými lázněmi Vsetín, Policií ČR i městskou policií, se ZŠ ve Vsetíně-Luhu, SZŠ Vsetín, se vsetínskými hasiči a také vsetínskou záchrannou službou, hvězdárnou, Masarykovou veřejnou knihovnou.

 

Tradici má vynášení Moreny a vítání jara, běh kolem MŠ Benátky, Den Země v Panské zahradě , Mikuláš ve školce i ve městě, tříkrálová návštěva kostela, rozloučení s předškoláky, návštěva u hasičů, na záchranné službě, Den stromů v parku, Sokolníci, rozloučení s předškoláky, Akademie MŠ, návštěvy hvězdárny i Valašského záření, Dětská regata, plavání a bruslení, divadelní, kouzelnické i hudebně-pohybové představení pro děti, pravidelné podzimní návštěvy solné jeskyně a keramického kroužku v ZŠ Luh a každoroční dětský školkový karneval.

 

Pro rodiče předškolních dětí se koná před zápisem do ZŠ beseda „ Školní zralost" s p. Mgr. Střelcovou ve spolupráci se ZŠ Luh a učitelkami 1. tříd ZŠ Luh Vsetín

 

Dlouhá léta u nás velmi dobře funguje logopedie,vedená logopedickou asistentkou.

Rodiče mají možnost screeningového vyšetření zraku přímo v mateřské škole.

 

Slavíme s rodiči Vánoce a svátek maminek na besídkách, setkáváme se s rodiči i dětmi na Dětském dni na naší zahradě a nově také na podzimní  „Lucerničkové slavnosti -uspávání broučků".

 

Každoročně jezdíme na výlety do ZOO, Envicentra pro krajinu ve Vysokém poli, ke kamarádům za domácími zvířátky, do vsetínského útulku. Cestujeme vláčkem do okolí a poznáváme naše krásné Valašsko. Nechybí ani pěší výlety do přírody, hledání pokladu.

 

Je toho opravdu hodně, co se událo od otevření naší krásné školičky, vzkvétá do krásy, jsme moc vděční všem, kdo nám při jejím budování pomáhali a pomáhají , příspívali a přispívají, všem, kdo nás podporují a mají rádi. Děkujeme všem bývalým zaměstnancům, kteří zde pracovali a zasloužili se o dobré jméno mateřské školy.

 

Máme velkou radost , že se stále těšíme velké oblibě dětí i rodičů. Naše školička je stále plná dětí a to je pro nás krásné vysvědčení.

 

Odměnou jsou pro nás dětská slova " mám tě rád, mám tě ráda" a ocenění rodičů " líbí se nám u vás". To je pro nás „nejvíc".

 

Za těch více než 50 let naší existence už bychom napočítali tisíce dětí, které tady s námi rostly, radovaly se, darovaly nám radost a smích a také kousek svého srdíčka.

 

Pracovalo zde více než 100 zaměstnanců a věříme, že na školičku rádi vzpomínají.

 

 

Děkujeme všem.

 

 

                                                            Zaměstnanci mateřské školy Vsetín - Luh

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz