Motýlci

Cílem třídy motýlků je, aby zde děti našly prostor, který pro ně bude stabilní a podnětný. Prostor, ve kterém budou získávat nové zkušenosti a navazovat nová přátelství. Vzhledem k heterogennímu věkovému složení třídy se snažíme aktivity pro děti více diferenciovat. Pro děti v předškolním věku jsou tak připravovány aktivity náročnějšího charakteru, kdy u nich více využíváme individualizovaných vzdělávacích forem. Mladším a nově příchozím dětem je poskytnuta zase větší míra podpory v oblasti aklimatizace na nové prostředí. Jelikož se jedná o třídu věkově smíšenou, je zde velký prostor pro uplatnění principu zóny nejbližšího vývoje. Mladší děti se tak mohou mnohému přiučit od svých starších kamarádů, zatímco starší děti se učí ohleduplnosti a pomoci mladšímu. Tyto principy podporují i třídní pravidla, o kterých s dětmi diskutujeme a společně zdůvodňujeme jejich potřebnost. V dětech podporujeme kamarádství, vzájemnou spolupráci a schopnost se na věcech domluvit. Děti zde mají prostor k celostnímu rozvoji v rámci výtvarných, hudebních, či pohybových aktivit. Profilaci třídy lze spatřovat v akcentu na polytechnické vzdělávání. Děti zde mají volný přístup k programovatelným robotickým hračkám a seznamují se skrze didaktické pomůcky se základy programovaní. Velký důraz při těchto aktivitách klademe na pozitivní práci s chybou a nalézání nových funkčních řešení. V rámci společných aktivit se pak děti mají možnost mimo jiné seznámit s vedením rozvodů uvnitř budovu, fungováním čističky odpadních vod či skládky, nebo například výrobou tepla v teplárně. Pravidelně docházíme do místní knihovny, ale rádi se také účastníme akcí jako je například Den stromu či Den země v parku, navštěvujeme divadla a kino a spoustu dalšího. Budeme se těšit, že se dětem bude v naší třídě líbit.

 

 

Zápis z třídní schůzkyZápis z třídní schůzky
 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz